HTML

falhoz vágom

Egy máig is harcoló német alakulatot elhagyva csatlakoztam a Szovjetunió dicsőséges Vörös Hadseregéhez, azaz fiókba került a Palm Pré okostelefonom, mert hozzájutottam egy olcsó androidos készülékhez. Ez az élmény annyira erőteljes, hogy háborgó érzelmeimet rövid, de emellett szakmai korrektségre is törekvő írások formájában próbálom levezetni, melyek végén konklúzióként gyakorta jelenik meg a blog címével összecsengő tiszta rím.

Kövess Twitteren: @ern0plus4
Amerikai Apple szekció: @ottoolah

 
Tágítani akarod a látókörödet, és nem csak a mobil eszközökön akarsz mérgelődni? Akkor neked a TechZilla blog kell.

Mentegetőzés

Sok bűnöm van, meggyónok előre:

 • Egy UX blogon viszonylag idegen műfaj a szótárkritika. Mentségemre szolgál, hogy szögrül-végrül informatikai téma ez is, ráadásul a blog címéhez is illeszkedik a kritika tárgya.
 • Úgy írok egy könyvről, hogy a könyvszakmához közöm nincs. Dolgoztam már könyvkiadó webes projektjében, de nem éltem a lehetőséggel, a könyves szakma megismerését kihagytam.
 • Tisztában vagyok vele, és magam is vallom, hogy a műkritikának tartózkodnia kell a szerző minősítésétől, de van, amit nem tudok úgy megfogalmazni, hogy ezt az elvet be tudjam tartani. Bocsika.
 • Örömömet lelem a bűnösen rossz produktumok élvezetében, elemzésében, valamint másokra tukmálásában. Perverz élvezettel fogadom be a Fásy Mulató megye kettes popSTÁRjainak produkcióit, kedvenc tévéműsorom a zenei tehetségkutatók selejtezői, a Budapest TV megszűnése pedig betölthetetlen űrt hagyott az életemben. Ennek szellemében sokat fogok idézni a szótárból, és ez a gyengébb idegzetűeknek egy bizonyos ponton túl fájni fog.

Viszont nem engedek a csábításnak, próbálok magára a könyvre, annak tartalmára koncentrálni.

 • Nem fogom a kiadó szótárbiznisz szándékát leleplezni és bírálni, ti. hogy mindenféle szótáratakat kiadnak (szlengszótár, régi szavak szótára stb.), néha még egészen fura, mondvacsinált (jóindulattal: kreatív) szótártípusokat is kreálnak, mint például az Első magyar sznobszótár - ez egy fordított idegen szavak és kifejezések szótára, magyar szavakhoz javasolnak idegen kifejezéseket.
 • Nem fogok összehasonlító elemzést végezni, nem fogom sem a kiadó többi szótárának a színvonalát vizsgálni, sem az Infoszótárat hasonló témájú művekkel összevetni.
 • Nem fogok abba belekötni, hogy egy informatikai szótár könnyű pálya. Gondozása a szerző számára kényelmes nyugdíjas állás, a kiadó számára pedig hosszú távú biztos biznisz, ugyanis ebben a témában pár évente bátran ki lehet adni egy bővített, aktualizált kiadást.
 • Nem fogom a szerző munkásságát abból a szempontból elemezni, hogy mennyire érdemli ki azt, amire az önmárka-építése irányul, jelesül hogy bepozícionálja magát az informatikai szleng szakértőjének.
 • Nem fogom kétségbe vonni egy informatikai szótár létjogosultságát, sem a formátum miatt (könyv helyett jobb lenne egy weboldal vagy akár mobil app), sem a konkurencia miatt (az internet tele van informatikai témájú ismeretterjesztéssel, oktatással).

Metainfo

Amatőr recenzióm témája az alábbi könyvnek látszó tárgy (azért csak nem múlt el teljesen nyom nélkül, hogy könyvesek mellett laktam):

Bódi Zoltán: Infoszótár - Informatikai fogalmak eredete, magyarázata és használata
Ékesszólás kiskönyvtára sorozat 13.
Tinta kiadó, Budapest, 2010
Kartonált, A/5, 232 oldal
Lektor: Minya Károly
Szakmai lektor: Spányik Balázs, Szilágyi Árpád

Kövessetek a pokol mélyére

Az Infoszótár alcímében sugallt hármas tagolás (eredet, magyarázat, használat) még akár jó megoldás is lehetne úgy a száraz műfaj felolvasmányosítására, mint a leütésszám növelésére, de arra mindenképpen, hogy a keret szigorú betartása akademikus precízségre kényszerítse a szerzőt. Spolier: ebből semmi nem valósul meg. Ha felkészültetek, ugorjunk bele a sűrűjébe!

lehalásztam a hálóról

 Az internetet nem használó, egyszerű ember legfeljebb a halastavakat szokta lehalászni, ezzel szemben a netpolgár az információkat halássza le a hálóról, vagyis a netről. Az internetes szleng e fejleménye is mutatja, hogy ez a nyelvváltozat meglepően egységes terminológiájú, hiszen a háló sok szószerkezetében előfordul 'internet' jelentésben. A háló azonban nemcsak az internetet jelenti, hanem a „világot behálózó pókhálót", a world wide webet is (Tim Berners-Lee halhatatlan ötletéből).
 Lásd még: fent vagyok a neten; lammer; noob; pro; rulez, tutez; suxx

A szerző minden fronton alaposan odabasz:

 • amit a tipográfia megenged, azt kihasználja: nem spórol sem a kurziválással, sem az idézőjelekkel (megőriztem a kiemelések, idézőjelezések eredeti formáját);
 • a szóhasználatból azonnal lejön, hogy ő egy netszleng-szakértő: netpolgár", világot behálózó pókháló";
 • mindemellett a tudományosság is átsüt a szövegen: egységes terminológiájú", „szószerkezetében";
 • a kedélyeskedő stílust csak a legnagyobbak engedhetik meg maguknak: „egyszerű ember", „legfeljebb a halastavakat szokta lehalászni", „halhatatlan ötletéből".

Attól az apróságtól tekintsünk el, hogy a „netpolgár", a „lehalásztam a hálóról", vagy a „világot behálózó pókháló" kifejezéseket élő ember még nem használta, külön-külön sem, hát még egy bekezdésben.

És ez nem egy kirívóan butuska szócikk. Menjünk csak tovább a kapcsolódó kifejezéseken: mit jelent az, hogy „tutez"?

tutez lásd rulez, tutez

A figyelmetlen olvasók itt könnyen végtelen ciklusba kerülhetnek, de végül is a szerzőnek igazat kell adnunk, ritka, sőt, megkockáztatom, nincs olyan szó, amelyik jelentései között önmaga ne lenne ott.

mebibyte lásd kibibyte, mebibyte

Itt ismét meg kell jegyeznünk, hogy ezeket a szavakat ezen írott formájukban legfeljebb a YouTube beszédfelismerője használja az SI konferenciák automatikus feliratozásánál. 

OLED lásd AMOLED, LED, OLED

Sajnálatos módon a rekurzió szócikk nem szerepel a szótárban.

rulez, tutez

 A tuti és a rulez összerántásából keletkezett az informatikai szleng szóalak. Hasonló szóalkotási eljárást mindig is használtunk, a 19. századi nyelvújítás terméke például a csőr, ami a cső és az orr szavakból jött létre.
 A tutez melléknevünk jelentése: 'nagyon jó, kiemelkedő, rendkívüli', tehát az alkotóelemei (tuti + rulez) jelentésénél egy magasabb fokú szuperlatívusz. Már a tuti is igazi szleng, a rulez jellegzetes internetes szlengkifejezés, és a tutihoz hasonlóan ez is túlzófokú jelentést hordoz. A rulez is angol eredetű, és köze van a rules 'szabályoz, uralkodik'  jelentésű szótőhöz, magyarul körülbelül úgy mondhatnánk, hogy király. Az ereseti angol rules alakból a kiejtést követő helyesírással lett rulez, és a magyarba ez az alak került be. Tehát a tutez még a ruleznél is tutibb.
 Lásd még fent vagyok a neten; lammer; lehalásztam a hálóról; noob, pro; suxx

Kérem az olvasót, hogy egy másodpercnyi néma csenddel emlékezzünk meg vezető programozónkról, aki a szócikk felolvasása közben csillapíthatatlan röhögésrohamot kapott, majd a tutez szó többszöri visítása után belefulladt saját könnyeibe. Igaz jó barát, pro netizen volt.

POP3 [pop három]

 Az internet kommunikációs szabályainak az egyik típusa a POP3 jelű protokoll. A POP3 betűszó tagjainak a feloldása: Post Office Protocol, magyarul postai protokoll. A betűszó végén szereplő szám a verziószámot jelenti, tehát ez a Post Office Protocol 3. változata. A POP3 a TCP/IP-hálózatokon használt levelező protokoll, ennek segítségével tudnak az ügyfelek kapcsolódni, feltölteni és letölteni elektronikus leveleket az azokat fogadó és tároló kiszolgálóhoz. Ez a protokoll teszi lehetővé a levelezőprogramok használatát.
 A POP3 mozaikszó csak ebben a rövid alakjában használatos, és nem fordul elő feloldva, írásmódja megőrzi az eredeti, csupa nagybetűs formát. Az az érdekessége ennek a kifejezésnek, hogy a pop szóalak már az 1950-es évek óta használatos a mindannyiunk által közismert könnyűzenei irányzat jelölésére, csak akkor a popular 'népszerű' szóalakból rövidült. Az eltérő szövegkörnyezet miatt azonban nem várható hibás asszociáció a két azonos alakú szó előfordulása miatt.
 Lásd még SMTP; TCP/IP

Szerzőnk egy olyan Nádasgyuri, aki imád szerepelni, belekapaszkodik egy szóba, fogalomba, és arról órákig tud ökörségeket beszélni, ám balszerencsénkre nincs mellette egy Markosgyuri, aki két mondat után rászólna, hogy hagyja abba a hülyeséget, de gyorsan, még mielőtt kap egy nagy pofont.

Bódi Zoltán, ahogyan a mellékelt ábra is mutatja, csak sejti az informatikát, mint macska az esőt - egy nyelvésztől nem várhatjuk el, hogy minden kis bizbasz részletet ismerjen -, de ez nem akadályozza meg abban, hogy egy protokollról szócikket írjon. Nem számít, hogy emiatt bullshit minőségű szöveg sikeredik, csak az a lényeg, hogy a szócikk ürügyén trillázhasson róla egy bekezdésnyit.

ping

A hálózati technológiában, az internetes adatátvitel során használatos szakkifejezés a ping. Ez angol eredetű hangutánzó szó, köznyelvi jelentése 'pattanás, pattogás, fémes csattogás'. A szaknyelvben az ügyfélgép (kliens) és a kiszolgálógép (szerver) közötti adatáramlás meglétét, sebességét mérik a pingelés segítségével. Az egyik gépről elküldött adatcsomag a ping, és amikor ez az adatcsomag visszaérkezik, „visszapattan" a feladóhoz, az a pong. Minél kisebb az idő a ping és a pong között, annál gyorsabb az adatáramlás, annál gyorsabban tudunk játszani, letölteni valamit a hálózatról, az internetről, vagy feltölteni.
 A ping (és a pong) az adat pattogását szemlélteti, jó példája az informatikai szaknyelv képszerűségének. A ping már oly mértékben beépült a számítástechnikai nyelvbe, hogy igei alakja is van: pingelmegpingel.

Kicsit tanácstalan vagyok, amit olvashatunk, az egy tétova kísérlet a pong fogalmának a bevezetésére, vagy csak költői szabadság? Valamelyest értek az IP hálózatokhoz, de eddig nem találkoztam vele, a ping utility is csak response néven említi a válaszcsomagot (az ICMP ECHO_RESPONSE hivatalos elnevezés nyomán). Olyan, hogy pong, ezen a területen (ICMP echo) egészen egyszerűen nincs. EDIT: de, van.

levéljel lásd kukac, levéljel

Ha a pong esetében még voltak is kétségeim (a gyors oda-viszontválaszt szokás az informatikában is ping-pong névvel illetni, bár ez az ICMP echo-t küldő ping utility esetében pont nem igaz), itt már teljes bizonyossággal állíthatom: a levéljel szót nem használjuk, a nyíregyháziak kanyar, a többiek kukac névvel illetik a „@" karaktert.

SATA lásd IDE

A fogalom önmagával történő megmagyarázása elmaradt, mert ilyen rövid szócikkben két poén már sok lett volna.

Verdikt

Amikor komplett iparágak küzdenek munkaerőhiánnyal, akkor egy ilyen kis népgazdaságban nem megengedhető, hogy önjelölt zsenik olyan területeken parádézzanak, amihez semmi közük nincs. Mire jó egy olyan szótár, amelyben nem létező szavakról, nem létező fogalmakról szerepelnek szócikkek? Ahol keverednek a szakmai fogalmak egy olyan fórumos-kommentes nyelvezettel, amelyet az önjelöt szakértőkön kívül senki se használ? Ahol a szakmai kifejezéseknél magyarázat helyett általános iskola alsós szintű okoskodás található? Egy ilyen szótár - a kötetből kimaradt, de amúgy közismert internetes kifejezéssel szólva - minekvan

Ahogyan a tehetségkutatók selejtezőin kieső versenyzők mindent alulmúló produkciói alatt, úgy érzem rosszul magam a modoros, atyáskodó hangnemű szócikkek olvasása közben, és rossz arra gondolni, hogy amíg a hamis éneklést nagyjából mindenki kiszúrja, akinek van egy csepp hallása, addig ezt a blöfföt sokan beszopják megfelelő informatikai tudás hiányában.

Ám ne legyünk igazságtalanok, a szerző mellett a két szakmai lektor, sőt, tovább megyek, a könyv elkészítésében részt vevő összes szereplő, ha nem is azonos mértékben, de egyaránt sáros, együtt kell elvigyék a balhét a magyar nyelven megjelent talán legrosszabb informatikai szótárért, amit a szépre kevésbé fogékony informatikusok legkésőbb fél oldal elolvasása után tutez a falhoz vágnak.

Címkék: oktatás teszt könyv

7 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://falhozvagom.blog.hu/api/trackback/id/tr1811828069

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

eFi · http://fns.csokolade.hu 2016.10.24. 08:34:02

Esküszöm neked, valahol láttam már a "pong"-ot az ICMP_ECHO_REPLY magyarázataként, a tutez meg innentől örökre bevésődött :D

ern0 · http://linkbroker.hu/ 2016.10.24. 09:04:46

@eFi: Nem kizárt, már mások is említették, de mondjuk pont a man ping nem említi. Mutassatok forrást!

ern0 · http://linkbroker.hu/ 2016.10.24. 09:38:08

Köszi a helyebsítést pong témában mindenkinek!

Jutalomból még két rövid szócikket idézek:
>>>>
NetTV lásd WebTV, NetTV

DIP-kapcsoló lásd átkötő, DIP-kapcsoló
<<<<

Az Időmilliomos Apuka · http://apuka.qqriq.com 2016.10.26. 16:33:58

Szerintem nagyon sok ilyen kiadány célja nem a kifejezések definiálása, hanem a kiadvány eldása. A kérdés, hogy ebben sikeresek voltak-e a szerző és tettestársai.

ern0 · http://linkbroker.hu/ 2016.10.26. 17:32:45

@Az Időmilliomos Apuka: de megpróbálták, és már azért is jár a szívlapát
süti beállítások módosítása